• Wyprzedaż!

Jan Paweł II • Człowiek, papież, święty

Do rąk polskiego czytelnika trafia album o szczególnym charakterze. Jego pierwsza edycja ukazała się w limitowanej wersji włoskojęzycznej jako wyraz wdzięczności za dar osoby Karola Wojtyły, człowieka, papieża i świętego, którego posługa dla Kościoła pozostawiła trwały i niepowtarzalny ślad w historii, stając się prawdziwym znakiem czasu dla milionów osób na całym świecie, bez względu na ich wiek, wykształcenie, afiliację religijną, tożsamość narodową, czy poglądy społeczno-polityczne.

Nie ma wątpliwości, iż obok Wojtyły nie można było przejść obojętnie. Łączył on w sobie na pozór odległe od siebie horyzonty, które przenikały się wzajemnie od jego młodzieńczych lat, konstytuując de facto harmonijną i nieco misteryjną przestrzeń zainteresowań świadczących o jego bogactwie osobowym. Jak inaczej wyjaśnić fenomen zbieżności tak różnorodnych poszukiwań i wrażliwości, jakimi pozostają twórczość poetycka, dramatopisarska, umiłowanie aktorstwa, zaangażowanie pedagogiczne, zainteresowania sportowe, czy wreszcie przenikliwość filozoficzna lub owa głębia duchowa, która znalazła swe wypełnienie w powszechnie uznanym mistycyzmie papieża? Życie Wojtyły przez dziesięciolecia stanowiły przedmiot rozległych studiów, analiz i syntez. Istnieją niezliczone zbiory tekstów, zarówno biografii oraz rozpraw naukowych, poświęconych polskiemu papieżowi. Istnieje jednak istotna różnica pomiędzy chłodnym i zdystansowanym spojrzeniem badacza a oglądem świadka partycypującego w życiu spotkanej osoby.

Autorzy, dzięki którym było możliwe przygotowanie niniejszej publikacji, oprócz doskonałej znajomości merytorycznej tematów, jakie im powierzono, są przede wszystkim świadkami. Co więcej, niektórzy z nich mieli szczęście nie tylko „otrzeć się” o osobę papieża, ale przez długi czas towarzyszyli jego posłudze Piotrowej jako bliscy współpracownicy. Ich świadectwo, zatem, to pierwszy ważny aspekt, który ujawnia się w niniejszej publikacji.

Nawet jeśli w sposób konieczny wybór materiałów musiał zostać ograniczony jedynie do symbolicznych fragmentów, posiada unikalną wartość, gdyż część udostępnionych tutaj treści nigdy wcześniej nie była tłumaczona na polski. Horyzonty świadectwa i dziedzictwa nakreślone w niniejszej publikacji zostały wkomponowane i przenikają się z jeszcze jednym aspektem, odzwierciedlając w doskonały sposób papieską wrażliwość na artystyczno-estetyczny wymiar ludzkiej egzystencji. Ilustracje, które towarzyszą czytelnikowi nie są jedynie tłem, lecz integralną częścią projektu wydawniczego, stanowiąc wyraz prawdziwego, twórczego wyrazu „teofanii piękna”, bez której człowiek i świat zamykają się na miłość. Połączenie trzech aspektów: świadectwa, dziedzictwa i sztuki czynią ten album wymownym symbolem postulowanej harmonii, w której piękno, refleksja spekulatywna oraz element osobistego doświadczenia, mogą i powinny tworzyć wspólny horyzont spotkania i jedności.

Liczba stron 232
Format 330x240
Waga 1400

126,00 zł -75%

31,50 zł (brutto)

Produkty powiązane

Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również